DEWALT WARRANTY POLICY

DEWALT EUROPÆISK 1-ÅRS-GARANTI FOR ELVÆRKTØJ

DEWALT har fuld tillid til kvaliteten af sine produkter og tilbyder en enestående garanti til professionelle brugere af produktet. Denne garantierklæring er i tillæg til og forringer på ingen måde dine aftalemæssige rettigheder som professionel bruger eller dine lovfæstede rettigheder som privat, ikke-professionel bruger. Garantien gælder inden for de områder, der udgøres af medlemslandene i den Europæiske Union og EFTA. 

Med forbehold for vilkårene i DEWALTs europæiske garanti for elværktøj, der fås hos din lokale DEWALT-afdeling, forhandler eller på www.2helpu.com, hvis dit DEWALT-produkt går i stykker inden for 12 måneder efter købsdatoen på grund af fejlbehæftede materialer eller forkert håndværksmæssig udførelse, kan DEWALT erstatte alle fejlbehæftede dele uden beregning, eller såfremt vi vælger dette, erstatte enheden uden beregning.

DEWALT forbeholder sig ret til at afvise et krav i henhold til denne garanti, som efter den autoriserede reparatørs mening ikke er i overensstemmelse med vilkårene i DEWALTs anførte europæiske garanti for elværktøj. 

Hvis du ønsker at fremsætte et krav, kontakt din forhandler eller tjek online eller DEWALT-kataloget, hvor din nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør er beliggende, eller kontakt din DEWALT-afdeling på den i brugsvejledningen anførte adresse.

En liste over autoriserede DEWALT-reparatører og alle oplysninger om vores eftersalgsservice findes på internettet på: www.2helpU.com

DEWALT EUROPÆISK 3-ÅRS GARANTI PÅ ELVÆRKTØJ

DEWALTs europæiske 3-års garanti på elværktøj for dit produkt kan udvides fra et år til tre år fra datoen for købet. med forbehold af følgende vilkår.

1. Registrering

Produktet er registreret af den oprindelige ejer af DEWALT-produktet inden for fire uger efter købet hos www.dewalt.dk/my-dewalt/register-tool. (Kontaktoplysninger om ejeren af DEWALT-produktet, værktøjets katalognummer, serienummer og datokode er påkrævet). 

Sæt, der omfatter en række værktøjer, er undtaget fra registrering; individuelle værktøjer fra sæt skal registreres.

2. Generelle vilkår

2.1 DEWALTs europæiske 3-års garanti på elværktøj gælder for den oprindelige bruger af DEWALT-værktøjet, som har købt DEWALT-produkterne til professionel brug af en autoriseret europæisk DEWALT-forhandler. DEWALTs europæiske 3-års garanti for elværktøj gælder ikke for personer, der køber DEWALT-produktet med henblik på videresalg eller udlejning.

2.2 Denne garanti kan ikke overdrages. Den er kun tilgængelig for den oprindelige bruger af DEWALT-produktet, der har købt og registreret produktet som anført ovenfor.

2.3 Ud over de i dette dokument anførte vilkår gælder de i DEWALTs europæiske garanti anførte vilkår.

2.4 Garantiperioden forlænges eller fornys ikke ved en reparation eller udskiftning af produktet i henhold til denne garanti. Den 3-årige garantiperiode starter fra den oprindelige købsdato og slutter 36 måneder senere.

2.5 Ved at registrere produktet i henhold til DEWALTs europæiske 3-års garanti for elværktøj accepterer brugeren af DEWALT-produktet de ovenfor anførte vilkår, og at produktet ikke er omfattet af DEWALTs 30-1-1 politik, der trækkes tilbage den 1. januar 2016. 

3. Produkter, der ikke dækkes af DEWALTs europæiske 3-års garanti på elværktøj

Ud over de undtagelser for produkter, som er anført i afsnit 3 i DEWALTs europæiske garanti på elværktøj, undtages følgende DEWALT-produkter 

Fastgørelsesværktøjer, f.eks. sømpistoler, værktøj med krudtdrevet skudmontage.

Batterier og opladere

Genopbyggede eller istandsatte produkter, der identificeres ved yderligere mærkninger - ”fabriksændret” og/eller ”Q”.

4. Fremsættelse af en garantireklamation

4.1 Kontakt forhandleren for at fremsætte en garantireklamation, eller tjek, hvor din nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør findes på www.2helpU.com.

4.2 DEWALT-værktøjet skal returneres til forhandleren eller en autoriseret DEWALT-reparatør med alle dele, med den originale kvittering og et gyldigt DEWALT garanticertifikat på den europæiske 3-års garanti.

4.3 DEWALT forbeholder sig ret til at afvise et krav i henhold til denne garanti, som efter den autoriserede reparatørs mening ikke skyldes materiale- eller produktionsfejl eller er i overensstemmelse med de angivne DEWALTs europæiske garantivilkår på elværktøj. 

5. Ændringer i vilkårene

5.1 DEWALT forbeholder sig ret til uden varsel at evaluere og ændre sin garantipolitik, sine garantiperioder og produkters egnethed, som DEWALT anser for passende.

5.2 De nuværende vilkår for DEWALTs europæiske garantier på elværktøj findes på www.2helpU.com, hos din lokale DEWALT-forhandler eller DEWALT-afdeling.

Klik her for fuldstændige vilkår og betingelser for vores garanti.

LICENSPRODUKTER

DEWALT har tilladt at følgende licensprodukter produceres og sælges med samme betingelser og vilkår som den 1-årige garanti for DEWALT ELVÆRKTØJ, men den nedennævnte garanti perioder. 

Stiger 5 års garanti, Sækkevogne 5 års garanti, Elektriske våd/tør støvsugere 3 års garanti, Benzin generatorer 1 års garanti, Elektriske og benzindrevne højtryksrensere 1 års garanti, Tovejsradioer 1 års garanti, Tøj og sko 6 måneders garanti.