Vibrationsmåling

Vibration fra håndholdt el-værktøj måles i overensstemmelse med EN 60745.

EN 60745 angiver måling af vibration i tre retninger (også kaldet tre-aksial eller vector-sum måling). Denne målemetode afløser den ældre version af EN 60745 og bringer producenternes måleprocedurer op på niveau med HAV-direktivet.

  m / s2=vX2+Y2+Z2

Producentens målinger

I virkeligheden er der for mange variabler, der kan influere på resultatet af målingen, og DEWALT mener, at måling på byggepladsen er for UPÅLIDELIG. DEWALT anbefaler, at producenternes målinger anvendes til beregning af HAV-eksponeringsniveauer, forudsat de er specifikt identificeret som "tre-aksiale" eller "estimeret tre-aksiale" i henhold til HSE-guidelines og EN 60745-1:2006 og afspejler værdierne i den såkaldte øvre kvartil.