FAQs

Vibration overført til hænder og arme kan forårsage tilstande som:
 • Hvide Fingre
 • Carpal-tunnel-syndrom
 • Skader på knogler, muskler, led og nervesystem
 • Regelmæssig og hyppig eksponering for høje vibrationsniveauer kan føre til permanente skader.
 • Dette vil typisk være tilfældet, når kontakt med vibrerende værktøj eller proces er en regelmæssig del af ens job. Lejlighedsvis eksponering vil næppe forårsage skade, selvom det bør undgås af folk med sygdomme som Raynaud’s Disease.
Følgevirkninger:
 • Hvidfarvning af fingre
 • Tab af følelsessans
 • Følelsesløshed og prikken
 • Mistet evne til at gribe om noget
Der er hundredevis af forskellige typer værktøj og udsyr, der kan eksponere brugeren for høje niveuar af hånd-arm-vibration. Nogle af de mest almindelige er:
 • Kædesave
 • Store nedbrydningshamre
 • Borehamre
 • Håndholdte slibemaskiner
 • Håndholdte pudsemaskiner
 • Slagnøgler
 • pedestal grinders;
 • power hammers and chisels;
 • Elektriske plæneklippere
 • Nittepistoler
 • strimmers/brush cutters;
 • swaging machines.

Værktøjsproducenter gør generelt alt for at forbedre vibrationsniveauet på deres produkter, så nyt værktøj afgiver mindre vibration end gammelt værktøj. Du opnår den maksimale fordel ved disse forbedringer, hvis du indfører en politik om at købe det bedst egnede udstyr, når du udskifter værktøj eller maskiner.

DEWALT lægger stor vægt på produktudvikling, og derfor er sortimentet af hamre og andre højrisiko-produkter nogle af de mest innovative på markedet. Med fokus på at bekæmpe vibration ved kilden (aktiv vibrationskontrol) demonstrerer DEWALTs produktsortiment de laveste vibrationsværdier på markedet.

Ved de fleste typer udstyr kræver loven, at fabrikanten:

 • designer og konstruerer udstyr, som forårsager minimal risiko for vibrationsskader
 • advarer dig om eventuel risiko ved vibration
 • informerer dig om vibrationsniveauet
 • instruerer dig i, hvorledes udstyret skal anvendes for at undgå risiko fra vibration
Du skal:
 • vurdere helbredsrisikoen for dine ansatte og lægge en plan for helbredstjek
 • kontrollere risikoen
 • sørge for passende udstyr til dine ansattes arbejde
 • vedligeholde udstyret korrekt
 • informere og uddanne dine ansatte inden for helbredsrisici og sikker anvendelse af udstyret
 • holde opsyn med dine ansattes helbred, hvor helbredsrisici ikke kan elimineres helt
 • underrette relevante myndigheder i tilfælde af HAV-skader i arbejdsstyrken
 • konsultere sikkerhedsrepræsentanten med forslag til håndtering af vibrationsrisici.
Produktdokumentationen fra leverandøren advarer om evt. vibrationsrisiko. Du kan også selv se, om håndholdt el-værktøj, håndførte eller håndmadede maskiner anvendes ofte, og i så fald, om nogen specielt anvender vibrerende værktøj hver dag.

I så fald kan dine medarbejdere være udsat for risiko. Selv hvor de ansatte anvender vibrerende værktøj eller maskiner i kortere tid, kan der stadig være en risiko, og du bør regelmæssigt (min. hvert halve år) spørge til symptomer på HAV. Nogle simple spørgsmål kunne være:

 • Bliver dine fingre hvide, når de er kolde?
 • Har du prikken eller følelsesløshed i fingrene, når du har anvendt vibrerende værktøj?
 • Har du problemer med muskler eller led i dine hænder eller arme?
 • har du problemer med at samle små ting op, f.eks. søm eller skruer?

Hvis svaret på et af disse spørgsmål er "ja", kan du gå ud fra, den ansatte er udsat for en helbredsrisiko. Du skal henvise den ansatte til en læge og tage forholdsregler for at reducere vibrationseksponeringen.

Få flere oplysninger om risikovurdering hos relevante myndigheder.

Du kan gøre mange ting - også mange, der koster meget lidt og som samtidig kan øge produktiviteten og produktkvaliteten, f.eks.:
 • Undersøge alternative måder at arbejde på, hvor vibrerende værktøj helt udelades.
 • Sikre, at de ansatte anvender det bedst egnede udstyr til enhver opgave (uegnet udstyr kan forlænge tiden for en opgaves fuldførelse eller øge vibrationen).
 • Minimere den tid, hver ansat anvender udstyret ved f.eks. jobrotation
 • Skabe pauser i den ansattes uafbrudte anvendelse af udstyr (introducere andre opgaver).
 • Designe jobbet, så dårlige arbejdsstillinger (som kan overanstrenge hænder eller arme) undgås
 • Konstruere standere m.v. til at holde materialer eller værktøj
 • Vedligeholde værktøj i.h.t. leverandørens forskrifter for at undgå at forværre vibrationerne. For eksempel:
 • udskifte vibrationsophæng, før de er nedslidte
 • sikre, at roterende dele tjekkes for balance og udskifte dem, hvor nødvendigt
 • holde værktøjet skarpt.
 • Få råd og vejledning fra din arbejdsgiver- eller brancheforening.
 • Få rådgivning om sikker anvendelse af udstyr fra din værktøjsleverandør
 • Introducer en indkøbspolitik, der specificerer lave vibrationsværdier for nykøb af udstyr (se ‘Køb nyt udstyr - nyttige tips’).
 • Mekaniser eller automatiser arbejdet eller arbejdsmetoden
 • Bed producenten indbygge anti-vibrationsophæng, så operatøren separeres fra vibrationskilden.
 • Tilbyd værktøjsstøtte, der tager vægten fra værktøjet (f.eks. kontravægte etc) så operatøren kan reducere grebet.
De ansatte skal have kendskab til risikoen og hvad de skal gøre for at reducere den, for eksempel:
 • potentielle kilder til hånd-arm-vibration
 • hånd-arm-vibrations indvirkning på helbredet
 • risikofaktorer (f.eks. højt vibrationsniveau, langvarig/hyppig eksponering)
 • hvordan tegn på skader opdages og indrapporteres
 • måder at minimere risikoen, herunder:
 • ændringer i arbejdesprocessen for at reducere eksponering af vibration
 • korrekt valg, anvendelse og vedligeholdelse af udstyr
 • korrekt håndtering af værktøj for at reducere grebets fasthed, overbelastning m.v.
 • opretholdelse af god blodcirkulation på jobbet, f.eks. ved at holde sig varm, motionere fingrene og undgå rygning.

Konsulter din sikkerheds- eller tillidsrepræsentant med forslag til uddannelse og information.

Lovgivning:

Hvor der er en risiko for vibrationseksponering skal arbejdsgivere:

 • Vurdere eksponeringsniveauet
 • Reducere eksponering til et minimum
 • Sørge for information og uddannelse
 • Gennemføre helbredstjek og reducere eksponering
 1. 25 millioner mennesker er i risikozonen
 2. Over 5 millioner udsættes for farlige HAV-niveauer
 3. 1 million lider af fremskredne symptomer
 4. Den årlige omkostning i UK er over €500 millioner
 5. Den årlige omkostning i Europa er €5 milliard?
Målet er at reducere antallet af skader forårsaget af overeksponering af vibration p.g.a. langvarig brug af el-værktøj.
 • Arbejdere inden for metalfremstilling
 • Vedligeholdelsesarbejdere
 • Tømrere og snedkere
 • Elektrikere
 • Blikkenslagere
 • Byggeriarbejdere
Ved fastsættelse af anvendelsesniveauer afhængig af vibrationen fra værktøjet……

Vibration måles i:

m/s²

Exposure Action Value (EAV) < 2.5m/s² daglig eksponering
SIKKER ANVENDELSE

Exposure Limit Value (ELV)=< 5m/s² daglig eksponering
VURDERING PÅKRÆVET

Exposure Limit Value (ELV)=> 5m/s² daglig eksponering
Anvendelsestiden er begrænset afhængig af vibrationsniveauet

 
m/s² = 
 X² + Y² + Z²

Vector-sum af X,Y & Z

2002/44/EC kræver denne standard