Vibration - grænseværdier

Eksponeringsgrænseværdier er beregnet ud fra en kombination af vibrationsniveauet (styrken) fra værktøjet og den daglige eksponeringstid (arbejdstid med maskinen). F.eks.: Et produkt med vibration på 5m/s² kan anvendes op til 2 timer om dagen, før Eksponeringsaktionsværdien nås, og op til 8 timer om dagen, før Eksponeringsgrænseværdien nås.

Eksponeringsaktionsværdi (EAV) - Daglig vibrationseksponering A(8) = 2,5m/s²

Hvor den daglige vibrationseksponering A(8) er under 2,5m/s², er risikoen relativt lav, og man behøver ikke tage yderlige forholdsregler.

Eksponeringsgrænseværdi (EGV) - Daglig vibrationseksponering A(8) = 5,0m/s²

Hvis man anvender flere maskiner, skal værdierne samles.

Den totale eksponering bliver således en samlet værdi af alle aktiviteterne.

Forholdsregler:

Forholdsregler - medarbejdere:

 • Indrapporter ethvert tegn på HAV – stikken, smerter, følelsesløshed i fingerspidserne, smerte i håndleddene, nedsat følesans i hænderne
 • Anvend det korrekte værktøj til opgaven
 • Overvej alternativer til udførelse af opgaven eller roter med andre, hvor muligt
 • Bær handsker

Forholdsregler - arbejdsgivere:

 • Sørg for uddannelse og information
 • Rådgiv de ansatte om gode arbejdsprocedurer
 • Eliminer eller reducer risici for vibration
 • Vurder regelmæssigt vibrationsrisiciene
 • Stil passende sikkerhedsudstyr til rådighed
 • Hav det rette værktøj til opgaverne
 • Søg rådgivning om Helbred & Sikkerhed