Information og vibration

DEWALTs sortiment af el-værktøj tilbyder ledende vibrationsniveauer. DEWALT anvender fortsat innovative teknologier til stadigt at reducere de vibrationsniveauer, arbejderne eksponeres for.

Lovgivningen

Det europæiske direktiv "The European Physical Agents (Vibration) Directive 2002/44/EC" trådte i kraft i alle EU-lande d. 6. juli 2005. Dette direktiv introducerede regler for kontrol af vibration på arbejdspladser og pålagde arbejdsgivere pligter i forhold til at beskytte de ansatte mod vibration og reducere eksponeringsniveauerne.

Vibrationseksponering kan forårsage langtidsvirkende helbredsrisici.

Direktivet blev indført for at beskytte arbejdere mod helbredsproblemer forårsaget af Hånd-Arm-Vibration. Eksponering kan resultere i mange typer sygdomstilstande, kollektivt kaldet Hånd-Arm-Vibration-Syndromer eller HAVS. Den mest kendte følgesygdom af vibration er hvide fingre, men andre skader omfatter ødelagte følenerver, muskler og led i arme og hænder.

Hvem er i risikozonen?

Alle, der regelmæssigt arbejder med højtvibrerende udstyr over længere tidsperioder.

At kontrollere risiciene

Risiciene kan kontrolleres ved god styring så som at anvende det rette værktøj til opgaven. Dette kræver, at arbejdsgiveren overholder visse pligter så som at:

  • reducere eksponeringen til et minimum
  • sørge for information og uddannelse
  • vurdere eksponeringsniveauerne
  • udføre målinger og reducere eksponering, så vel som at indføre helbredstjek, når Eksponeringsaktionsværdien er nået.
  • holde eksponering under Eksponeringsaktionsværdien