Ansvarsfraskrivelse

Alle informationer og beregninger skal blot anvendes som guide, der bør sammenholdes med betjeningsmanualer og anden teknisk information.

Arbejdsgiveren er ansvarlig for at overholde lovkravene m.h.t. sikkerhed på arbejdspladsen og for evaluering af de aktuelle vibrationsniveauer ved at udføre passende beregninger af de aktuelle arbejdsopgaver og forhold på byggepladsen. DEWALT kan ikke holdes ansvarlig herfor.

National lovgivning kan variere fra dem beskrevet på denne hjemmeside. DEWALT er ikke ansvarlig for evt. manglende information i denne dokumentation.

Alle vibrations- og støjværdier og -beregninger på denne side er baseret på målinger med DEWALT el-værktøj og tilbehør (bits, mejsler, klinger, skiver, søm etc.). Målingerne er udført i henhold til gældende standarder.

Niveauet for vibrationsemission fra el-værktøj på denne hjemmeside er målt i henhold til standardiserede tests foreskrevet i EN60745 eller EN61029 og kan anvendes til at sammenligne en maskine med en anden.

De angivne vibrationsniveauer repræsenterer værktøjets hovedformål. Hvis værktøjet imidlertid anvendes til andre opgaver, med andet tilbehør eller er dårligt vedligeholdt, kan vibrationsniveauet afvige. Dette kan øge eksponeringsniveauet drastisk over den totale arbejdsperiode.

Værdierne for lydtryk og lydniveau for håndholdt el-værktøj er fastsat i overensstemmelse med EN60745 og for transportable el-værktøj i overensstemmelse med EN61029.

Følg de nationale krav m.h.t. støv for det materiale, du ønsker at arbejde med.

Værdierne for vibration, støj og støv kan derfor kun anvendes som retningslinjer. Arbejdsgiveren er ansvarlig for overholdelse af lovkrav med hensyn til sikkerhed på arbejdspladsen og evaluering af det aktuelle vibrations-, støj-, og støvniveau ved at tage de rette forholdsregler på stedet.